До уваги студентам-дипломникам IV, V денної ф.н.!

На блозі кафери менеджменту є доступні оновлені версії методичних вказівок для виконання випускних робіт та підготовки комплексного державного іспиту студентами денної та заочної форми навчання щодо:

згідно до нових вимог до випускних робіт як складових ГСВОУ «Засоби діагностики вищої освіти магістра» розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, галузевих стандартів вищої освіти України з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», з підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами)», з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Положення про організацію навчального процесу».

Зверніть увагу! Змінилась назва міністерства!