Монографії

Колективна монографія:

“МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”

У монографії розглянуті теоретико-прикладні аспекти менеджменту суб’єктів господарювання, визначені проблеми та перспективи його розвитку в умовах міжнародної інтеграції. Значна увага приділяється особливостям корпоративного управління в Україні, стратегічним аспектам розвитку підприємств, проблемам антикризового управління в аспекті сучасної концепції теорії організацій, організаційно-економічному забезпеченню активізації інноваційної діяльності в економіці України.

Призначена для викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

rozdil-4_

tytulni-lysty-2016

zmist_monografiyi

peredmova

rozdil-1_

rozdil-2_

rozdil-3_

Рецензенти:

Мостенська Т. Л. – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України;

Скидан О. В. – доктор економічних наук, доцент, ректор Житомирського національного агроекологічного університету;

Романчук К. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного  університету.

 Комп’ютерний дизайн та верстка: О.В. Гальчин

 

 

Видавець і виготовлювач: Житомирський державний технологічний університет вул. Чуднівська 103, Житомир, 10005

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів  видавничої справи ЖТ № 08 від 26.03.2004 р.