Історія кафедри

Кафедра була створена в 1994 році на базі кафедри економіки та організації виробництва, як кафедра виробничого менеджменту. У 1999 р. відбулося реформування в кафедру менеджменту та маркетингу, а 2006 р. – в кафедру менеджменту з повним циклом фахових дисциплін зі спеціальності “Менеджмент організацій”, у 2013 році кафедру переіменовано у кафедру менеджменту організацій і адміністрування, а з 2018 року – кафедра менеджменту і туризму.

Перший завідувач кафедри – к.т.н., доцент Писаренко Борис Андрійович, який організував становлення і формування кафедри як структурного підрозділу економічного факультету.

З 1996 року на чолі кафедри: Осовська Галина Володимирівна, к.е.н., професор, відмінник освіти України, доктор філософії в галузі економічних наук. Автор 12 навчальних посібників, 18 методичних розробок та близько 80 наукових статей.

З вересня 2006 року завідувач кафедри – к.т.н., професор Виговський Г.М., проректор з науково-педагогічної роботи. Відбулося реформування кафедри менеджменту та маркетингу в кафедру менеджменту з повним циклом фахових дисциплін менеджменту.

З листопада 2011 року кафедру менеджменту організацій і адміністрування очолює доктор економічних наук, професор Тарасюк Галина Миколаївна.

Згідно закону України “Про освіту”, впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами, з метою формування контингенту студентів з 1997 року на кафедрі функціонує навчально-науково-виробничий комплекс з коледжами області, що забезпечує скорочення навчання в інституті на два роки при рівноцінній підготовці та якості диплому.

На сьогодні навчальний процес з підготовки фахівців в сфері менеджменту забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри, серед яких 7 професорів, докторів наук (в т.ч. 4 сумісники), 13 доцентів, кандидатів наук (в т.ч. сумісників – 2, з них внутрішній – 1), 5 старших викладачів, 2 асистенти.