Новий напрям “Туризм”

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМУ

Інформація щодо вступу…

Туризм – невід’ємна складова економіки країни, високоприбуткова галузь.

Світовий досвід та практика економічної, соціальної і політичної стабільності розвинених країн підтверджує той факт, що географічне положення держави, його природно кліматичні ресурси, історичні пам’ятки та здобутки культури стають загальним благом лише завдяки туризму. Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою необхідністю.

Для сфери індустрії туризму необхідні фахівці, що володіють знанням туристичних ресурсів України, рекреаційної географії, туристських послуг, рекреалогії, менеджменту і маркетингу туризму, екскурсознавства, туроперейтингу тощо.

Фахівці вивчають історію розвитку туризму, організацію туристичних послуг, інформаційні технології в туризмі. Весь світ чекає на послуги в галузі туризму!

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.140103 “Туризм”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – “БАКАЛАВР”

Галузь знань – 1401 “Сфера обслуговування”

Напрям підготовки – 6.140103 “Туризм”

Освітній рівень – базова вища освіта

Кваліфікація – Бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування

Нормативний термін навчання – 4 роки

Форма навчання – денна

Працевлаштування – Випускники підготовлені для роботи в місцевих органах виконавчої влади у сфері туризму, туристичних фірмах і агенціях, готелях, санаторно-курортних закладах, підприємствах екскурсійного, курортного, розважального обслуговування

Сфера діяльності випускника – Бакалавр з напряму 6.140103 “Туризм” підготовлений до роботи за одним або декількома із видів економічної діяльності за національним класифікатором України ДК 009:2010:

  1. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – діяльність туристичних агентств, туристичних операторів.
  2. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.