Викладачі кафедри

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

Оксана Вікторівна Олійник

Науковий ступінь, вчене звання, посада Доктор економічних наук, професор, перший проректор університету
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення Житомирський державний технологічний університет
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій “Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація” (2009 р., спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, наукова спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності))
Предмети, що викладає Офісний менеджмент, організаційна поведінка, комунікативний менеджмент, теорія економічного аналізу
Сфера наукових інтересів Економічний аналіз, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз
Науково-педагогічний стаж, років
 

Анна Юльянівна Рудківська

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2005 р. закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка», магістратура.
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2008 р. закінчила аспірантуру денної форми навчання при Національному авіаційному університеті (м. Київ). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інституціонально-структурне забезпечення інноваційного бізнесу в Україні».
Предмети, що викладає «Комунікації в менеджменті», «Організація праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Основи менеджменту», «Психологія управління та конфліктологія», «Організаційна поведінка», «Самоменеджмент».
Сфера наукових інтересів Проблеми інноваційного розвитку держави; комунікації в менеджменті; технологія управління.
Науково-педагогічний стаж, років 12 років
 

Ігор Володимирович Бурачек

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2000 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток виробничих кооперативів в сільському господарстві перехідного періоду».
Предмети, що викладає «Основи менеджменту», «Менеджмент».
Сфера наукових інтересів Корпоративне управління в харчовій промисловості; страховий менеджмент; тайм-менеджмент.
Науково-педагогічний стаж, років 13 років
 

В’ячеслав Анатолійович Вакалюк

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 1995 р. закінчив з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут вечірньої форми навчання за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та отримав кваліфікацію спеціаліста «Економіст організатор виробництва».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання інноваційного розвитку регіону».
Предмети, що викладає «Інноваційний менеджмент», «Інтелектуальна власність», «Бізнес-планування», «Проектний менеджмент», «Управління проектами».
Сфера наукових інтересів Інноваційна діяльність в промисловості.
Науково-педагогічний стаж, років 18 років

Юлія Володимирівна Давидюк

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент, заступник завідувача кафедри.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 1999 році закінчила з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічне регулювання промислового виробництва в ринкових умовах».
Предмети, що викладає «Організація підприємницької діяльності», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Маркетинг послуг», «Менеджмент», «Стратегічний маркетинг».
Сфера наукових інтересів Економіка природокористування; екологічний менеджмент та маркетинг; маркетинг послуг.
Науково-педагогічний стаж, років 16 років
 

Ірина Володимирівна Жалінська

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2000 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут, здобула кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій.
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Громадське здоров’я: методологія оцінювання та обгрунтування політики».
Предмети, що викладає «Операційний менеджмент», «Антикризове управління», «Організація виробництва», «Стратегічний менеджмент», «Соціальна економіка та політика».
Сфера наукових інтересів Загальний менеджмент; антикризове управління; стратегічний менеджмент; соціальна економіка та політика.
Науково-педагогічний стаж, років 17 років

Ольга Володимирівна Мілінчук

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2004 р. закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вартісно-орієнтоване бюджетування на підприємствах харчової промисловості».
Предмети, що викладає «Діагностика фінансово-господарської діяльності», «Оцінка діяльності підприємства», «Бізнес-план», «ЗЕД підприємства».
Сфера наукових інтересів Управління підприємствами харчової промисловості; вартісно-орієнтоване управління; методологія бюджетування підприємств.
Науково-педагогічний стаж, років 13 років
 

Олег Антонович Осовський

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 1999 році закінчив з відзнакою Державну агроекологічну академію України.
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію з проблем регіонального розвитку й підтримки малого підприємництва.
Предмети, що викладає «Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», «Фінансовий менеджмент», «Методика викладання у ВШ та Болонський процес», «Корпоративне управління», «Основи підприємництва і менеджменту», «Організація планування і основи менеджменту».
Сфера наукових інтересів Проблеми розвитку малого підприємництва; регіональний соціально-економічний розвиток; корпоративне управління.
Науково-педагогічний стаж, років 18 років
 

Ольга Петрівна Пащенко

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2002 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут, здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Стратегічне управління розвитком молокопереробних підприємств (на матеріалах Житомирської області)»
Предмети, що викладає «Маркетинг», «Управління змінами», «Організація торгівлі», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Основи менеджменту та маркетингу».
Сфера наукових інтересів Управління підприємствами харчової промисловості; наслідки вступу України в СОТ; адаптація європейського законодавства щодо харчової промисловості до умов господарювання в Україні; особливості маркетингової політики вітчизняних підприємств.
Науково-педагогічний стаж, років 10 років
 

Олег Анатолійович Рудківський

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2004 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримав диплом магістра з відзнакою.
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2015 році захистив дисертацію на тему: «Формування логістичної стратегії діяльності підприємств харчової промисловості».
Предмети, що викладає «Логістика», «Економетрія», «Маркетинг», «Маркетинг в галузі», «Реклама та рекламна діяльність».
Сфера наукових інтересів Застосування економіко-математичних моделей в сфері управління; формування логістичної стратегії підприємства; маркетинговий менеджмент; логістичні інформаційні системи.
Науково-педагогічний стаж, років 14 років
 

Діна Іванівна Ярмолюк

Науковий ступінь, вчене звання, посада Асистент кафедри.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2004 р. закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій
Предмети, що викладає «Основи підприємництва», «Основи менеджменту», «Організація праці менеджера».
Сфера наукових інтересів Аутсорсинг логістичних систем; проблеми розвитку підприємництва.
Науково-педагогічний стаж, років 10 років
 

Ірина Михайлівна Царук

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.е.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2000 р. закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси та кредит».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У вересні 2010 р. захистила дисертацію на тему: «Економічні передумови формування соціальної сфери регіону в умовах ринкових трансформацій».
Предмети, що викладає «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика», «Управління регіональним розвитком» та «Фінансовий менеджмент».
Сфера наукових інтересів Проблеми регіональної економіки, державні фінанси.
Науково-педагогічний стаж, років 16 років

Людмила Олександрівна Горшкова

Науковий ступінь, вчене звання, посада Старший викладач кафедри, заступник завідувача кафедри.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2004 р. закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій Працює за напрямом дослідження: “Розподільча логістика молокопереробних підприємств”
Предмети, що викладає “Офісний менеджмент”, “Організація праці менеджера”, “Організаційна поведінка”, “Управління якістю”, “Маркетинг”
Сфера наукових інтересів Логістична діяльність підприємств; офісний менеджмент
Науково-педагогічний стаж, років 5 років

Оксана Яківна Романів 

Науковий ступінь, вчене звання, посада К.геогр.н., доцент кафедри, доцент.
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення Закінчила  у 1998 році географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Навчалася у аспірантурі при кафедрі економічної та соціальної географії цього ж університету.
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій У 2003 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія  на тему „Медико-географічні основи здоров’я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області)”
Предмети, що викладає “Організація туризму”, “Маркетинг”
Сфера наукових інтересів соціальна та медична географія, медичний туризм, дослідження економічного потенціалу та конкурентоспроможності регіонів, сучасні зарубіжні та вітчизняні концепції регіонального розвитку, геомаркетинг.
Науково-педагогічний стаж, років 19 років
 

Варвара Віталіївна Гринів

Науковий ступінь, вчене звання, посада Асистент кафедри
Назва ВНЗ, що був закінчений, спеціальність рік закінчення У 2013 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю “Економіка підприємства”
Тема(и) дисертацій, рік захисту дисертацій Працює за напрямом дослідження: “Управління конкурентоспроможністю підприємств молочної галузі України”
Предмети, що викладає “Основи менеджменту”, “Психологія управління та конфліктологія”, “Комунікативний менеджмент”, “Планування та контроль на підприємстві”
Сфера наукових інтересів Підвищення конкурентоспроможності підприємств, посилення позицій вітчизняних підприємств на міжнародних ринках, інноваційна діяльність підприємства.
Науково-педагогічний стаж, років  4 роки