Основні наукові публікації викладачів

На кафедрі менеджменту приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування.

Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контрактів з колегами як в Україні, так і за її межами (Читати далі…).

Викладачі кафедри приймають участь у конференціях, семінарах. Здійснюється публікація монографій, статей у фахових виданнях, а також навчально-методичного матеріалу.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, результатом якої є значний обсяг публікацій тез та статей студентів.