Цілі та завдання кафедри

Місія кафедри

Освітньо-кваліфікаційна підготовка фахівців з лідерськими амбіціями, здатних управляти життєдіяльністю власною та соціального оточення, компетентно застосовувати моделі та положення сучасного менеджменту для прийняття дієвих управлінських рішень й досягнення високих бізнес-результатів.

Місія кафедри дозволить:

  • надати абітурієнтам якісну підготовку;
  • задовольнити ринок праці висококваліфікованими спеціалістами в галузі менеджменту;
  • сприяти самореалізації кожного студента.

Основними завданнями кафедри є:

  • підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців в сфері менеджменту;
  • пошук постійних потенційних роботодавців, удосконалення існуючих та пошук нових шляхів співпраці бізнесу та науки;
  • удосконалення профорієнтаційної діяльності та рекламної кампанії (політики);
  • підготовка до ліцензування нових спеціальностей та розширення спеціалізації за напрямом підготовки «Менеджмент»;
  • розвиток дистанційної освіти та впровадження ефективних методів навчання;
  • розширення міжнародної співпраці.

Для досягнення поставлених завдань кафедра враховує принципи управління процесом підготовки компетентної особистості.