Наукова діяльність

На кафедрі менеджменту приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування. Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків і контрактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у конференціях, семінарах. Здійснюється публікація монографій, статей у фахових виданнях, а також навчально-методичного матеріалу. Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних робіт та здійснюють наукове консультування магістрів і спеціалістів.

За період 2007-2016 рр. викладачами кафедри була видана низка навчальних посібників та монографій.