“ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку”

В Житомирському державному технологічному університеті проходить“ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку”.

2014-05-22-0005

Метою проведення конференції було узагальнення досвіду наукових досліджень у сфері менеджменту (як вітчизняних, так і зарубіжних вчених), а також сприяння їх практичній реалізації.

В роботі конференції прийняли участь відомі вчені, представники різних навчальних закладів з усіх регіонів України та зарубіжжя, а також представники виконавчої влади та бізнесу.

Під час роботи конференції опрацьовано важливі науково-теоретичні та практичні проблеми розвитку менеджменту, в т.ч.: сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту; проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств; галузеві та регіональні аспекти менеджменту; проблеми функціональних галузей менеджменту; екологічні та соціальні складові в системі менеджменту підприємств; сучасні підходи до управління знаннями; роль ризик-менеджменту в діяльності підприємств. Отримані висновки та рекомендації відзначаються як науковою, так і практичною значимістю, визначенням актуальності проблем та шляхів їх вирішення.

На пленарному засіданні розпочала роботу конференції д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЖДТУ Галина Миколаївна Тарасюк. З привітальним словом виступили д.е.н., професор Олійник О.В., д.е.н., професор Легенчук С.Ф., начальник відділу інвестиційної діяльності департаменту економіки  ЖОДА  Кириленко М.О.

2014-05-22-0006В подальшому, на пленарному засіданні виступили учасники конференції із доповідями, після яких відбулось активне їх обговорення між учасниками у формі запитань-відповідей.

2014-05-22-0010 2014-05-22-0018 2014-05-22-0017В розрізі тематики конференції засідання проводиться в дев’ятьох секціях:

  1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту;
  2. Проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств;
  3. Галузеві та регіональні аспекти менеджменту. Публічне, ділове та функціональне адміністрування;
  4. Функціональні області менеджменту: виробництво, маркетинг, інновації, інвестиції, фінанси, логістика, персонал;
  5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
  6. Бухгалтерський облік і економічний аналіз як джерело якісної інформації для прийняття управлінських рішень;
  7. Екологічна та соціальна складові в системі менеджменту підприємств;
  8. Сучасні підходи до управління знаннями та вищою освітою;
  9. Ризик-менеджмент в контексті підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів.