Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі” (14-15 листопада 2013 року)

14-15 листопада 2013 року на базі Житомирського державного технологічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі”.Відкриття конференції відбулося за круглим столом в 248 аудиторії університету.

PB140053Прозвучали вітальні слова організаційного комітету конференції в особі ректора університету доктора технічних наук, професора Мельничука Петра Петровича, першого проректора, доктора економічних наук, професора Олійник Оксани Вікторівни, голови ради молодих вчених, доктора економічних наук, професора Легенчука Сергія Федоровича, завідувача кафедри менеджменту організацій та адміністрування, доктора економічних наук, професора Тарасюк Галини Миколаївни, які привітали учасників конференції та окреслили актуальність тематики конференції.PB140069

Надалі на пленарному засіданні прозвучали доповіді:

– Тарасюк Галини Миколаївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту організацій і адміністрування. У своїй доповіді «Роль науки в розвитку економіки та проблеми комерціалізації наукових досліджень у ВНЗ» вона, зокрема, зауважила, що на сьогодні можливим є створення на базі університетів малих інноваційних підприємств, оскільки саме такі наукові підрозділи успішно функціонують за кордоном та певною мірою вирішують проблему комерціалізації наукових досліджень ВНЗ. Крім цього, доцільним є створення центрів експертизи інноваційних проектів з метою виявлення актуальності ідеї на самій ранній стадії, що істотно знизило б частку неефективних проектів.PB140079

– Шатило Олексія Анатолійовича, к.держ.упр., доцента кафедри менеджменту організацій і адміністрування, який презентував доповідь на тему «Про основні пріоритети Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» та, у висновках до своєї роботи, виокремив такі пріоритетні напрями реалізації в 2013-2014 роках економічної політики як: підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; забезпечення розвитку високотехнологічних секторів економіки; стимулювання перетворень у стратегічних галузях та збільшення обсягу експорту товарів вітчизняного виробництва.PB140088

– Горбенко Олександри Вікторівни, к.е.н., доцента Національного транспортного університету. Проблематика її доповіді на тему «Питання використання піддонів в ланцюгах постачань продукції» була направлена на виявлення основних проблем, які виникають у процесі використання піддонів з пластику або дерева в ланцюгах постачань продукції.

Потім учасники конференції заслухали доповіді інших викладачів, докторантів, магістрантів ЖДТУ та гостей-учасників з інших навчальних закладів України. Позитивним досвідом стала участь у конференції начальника управління з питань власності та розвитку підприємництва Шпонарської Ірини Леонтинівни, яка підтвердила необхідність та доцільність подальшої співпраці між Департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирським державним технологічним університетом.

Робота конференції була продовжена за такими секціями: сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств; проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств; новітні технології та інструменти у сфері маркетингу та інноваційні інструменти управління логістичною діяльністю вітчизняних підприємств; функціональні області менеджменту: виробництво, інновації, інвестиції, фінанси, персонал. Загальна кількість учасників конференції становила – 87 особи, в т.ч. з інших міст – 39. Кількість студентів – 47, молодих вчених – 23. В конференції приймали участь учасники із таких навчальних закладів: Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету; Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; ДВНЗ «КНУ»; ДВНЗ «Національний гірничий університет»; ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»; Державного економіко-технологічного університету транспорту; Донецького державного університету управління; Житомирського національного агроекологічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національного авіаційного університету; Національного транспортного університету; Національного університету «Львівська політехніка»; Національного університету водного господарства та природокористування; Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова; Одеського національного політехнічного університету; РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»; Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу; Уманського національного університету садівництва; Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва; Хмельницького національного університету, а також підприємств та установ: Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації; комунального підприємства «КВПВ».

Таким чином, проведення конференцій в такому форматі сприяє формуванню у молоді позитивної думки щодо своїх власних творчих можливостей та ініціатив, як на теперішній час, так і в майбутньому.