Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Шановні колеги! Житомирський державний технологічний університет запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами практичного менеджменту, маркетингу та логістики, до участі у роботі “Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі”, яка відбудеться 14-15 листопада 2013 року.

В розрізі тематики конференції заплановано наступні секції:

  1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі;
  2. Проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств;
  3. Новітні технології та інструменти у сфері маркетингу;
  4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
  5. Економіко-математичне моделювання, інформаційне забезпечення та сучасні технології в менеджменті;
  6. Інноваційні інструменти управління логістичною діяльністю вітчизняних підприємств;
  7. Екологічний менеджмент в системі управління підприємством;
  8. Функціональні області менеджменту: виробництво, інновації, інвестиції, фінанси, персонал та ін.

Деталі…