I Міжнародна науково-практична конференція «МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

20-21 червня 2013 року у Житомирському державному технологічному університеті відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку», присвячена широкому колу проблем сучасного менеджменту суб’єктів господарювання.Метою проведення конференції було узагальнення досвіду наукових досліджень у сфері менеджменту (як вітчизняних, так і зарубіжних вчених), а також сприяння їх практичній реалізації.

В роботі конференції прийняли участь відомі вчені, представники різних навчальних закладів з усіх регіонів України та зарубіжжя, а також представники виконавчої влади та бізнесу.

Під час роботи конференції опрацьовано важливі науково-теоретичні та практичні проблеми розвитку менеджменту, в т.ч.: сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту; проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств; галузеві та регіональні аспекти менеджменту; проблеми функціональних галузей менеджменту; екологічні та соціальні складові в системі менеджменту підприємств; сучасні підходи до управління знаннями; роль ризик-менеджменту в діяльності підприємств. Отримані висновки та рекомендації відзначаються як науковою, так і практичною значимістю, визначенням актуальності проблем та шляхів їх вирішення.

DSC_0340На пленарному засіданні із вітальною промовою виступив Голова оргкомітету конференції, ректор Житомирського державного технологічного університету, д.т.н., професор П.П. Мельничук. Також з вітальною промовою виступили: співголова оргкомітету конференції, перший проректор Житомирського державного технологічного університету, академік Академії економічних наук України, д.е.н., професор О.В. Олійник; голова ради молодих вчених, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін ЖДТУ, д.е.н., доц. С.Ф. Легенчук; заступник начальника управління, начальник відділу інвестиційної діяльності Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації В.І. Шутенко.

DSC_0276Після вітальної промови д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЖДТУ Галина Миколаївна Тарасюк у своїй доповіді «Вимоги до сучасного менеджера» зазначила сучасні вимоги до фахівців в галузі менеджменту, які визначають як сучасні світові тенденції, так і національні особливості ведення бізнесу. Г.М. Тарасюк визначила особливу роль в підготовці фахівців з менеджменту встановлення тісного зв’язку між навчальними закладами та суб’єктами господарювання, що в свою чергу дозволить навчальним закладам бути більш адаптованими до специфіки менеджменту сучасних підприємств, а підприємствам отримати фахівців з високим рівнем знань, навичок та досвіду, який вони отримають через механізми проходження практик, стажування, першого робочого місця, участі в проектах тощо. Також Галина Миколаївна визначила важливу роль лінгвістичної підготовки у формуванні фахівців з менеджменту: як знання на високому рівні ділової державної мови, так і 2-3 іноземних мов. На завершення доповіді Тарасюк Г.М. окреслила пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки сучасних менеджерів та їх адаптації до вимог ринку.

DSC_0295Із доповіддю «Перспективи розвитку наукових досліджень в сфері бухгалтерського вибору: позитивістський аспект» виступив голова ради молодих вчених Житомирського державного технологічного університету, д.е.н., доцент С.Ф. Легенчук. У своїй доповіді Сергій Федорович визначив особливості позитивістського підходу та його вплив систему менеджменту підприємства, визначив його переваги у порівняні із традиційними підходами.

DSC_0292Із доповіддю «Роль муниципальных кадров в социально-экономическом развитии региона» виступила к.е.н., доцент, завідувач відділу магістратури Таджицького державного університету права, бізнесу і політики Асророва Мавлуда Абдушукурівна. У  своїй доповіді Мавлуда Абдушукурівна наголосила на існуючих проблеми в сфері підготовки муніципальних кадрів на прикладі муніципальних органів управління в Таджикістані; визначила основні напрямки та шляхи вирішення існуючих проблем як на рівні підготовки фахівців в навчальних закладах, так і під час роботи молодих фахівців в муніципальних органах.

DSC_0299Ніщук Ігор Володимирович, директор ПЗ ПАТ «Вторкольорнет», виступив з доповіддю «Проблеми менеджменту українських підприємств». Ігор Володимирович визначив коло проблем системи менеджменту підприємства, з яким щоденно доводиться працювати кожному керівнику, менеджеру; підкреслив актуальність підготовки високого рівня фахівців в галузі менеджменту та відзначив їх роль на підприємстві. На завершення Ігор Володимирович сформулював основні виклики та вимоги, що ставляться до сучасного менеджера, та відзначив провідну роль навчальних закладів у підготовці фахівців з менеджменту високого рівня у співпраці із підприємствами.

DSC_0316Шутенко В’ячеслав Ігорович, заступник начальника управління, начальник відділу інвестиційної діяльності Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації, виступив із доповіддю «Сучасний стан інвестиційного розвитку Житомирського регіону. Роль інвестиційної діяльності в економічному розвитку». В своїй доповіді В’ячеслав Ігорович надав актуальні дані щодо рівня розвитку інвестиційної діяльності в Житомирській області, визначив основні проблеми та пріоритети її розвитку, навів приклади реалізації ефективних інвестиційних проектів, відзначивши при цьому значну роль менеджменту підприємств, від активності і фаховості якого багато в чому залежить результативність інвестиційного проекту.

DSC_0332В подальшому на пленарному засіданні виступили із доповідями викладачі та студенти навчальних закладів, в яких відзначили сучасні проблеми системи менеджменту вітчизняних та зарубіжних підприємств, перспективи та шляхи розвитку менеджменту на майбутнє.

Конференція продовжила свою роботу в секціях:

  1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту
  2. Проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу підприємств
  3. Галузеві та регіональні аспекти менеджменту. Публічне, ділове та функціональне адміністрування
  4. Функціональні області  менеджменту: виробництво, маркетинг, інновації, інвестиції, фінанси, логістика, персонал
  5. Екологічна та соціальна складові в системі менеджменту підприємств
  6. Сучасні підходи до управління знаннями та вищою освітою
  7. Ризик-менеджмент в контексті підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *