Вийшла з друку колективна монографія “Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку”

У жовтні 2012 року вийшла з друку колективна монографія кафедри менеджменту “Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку”. У монографії розглянуті теоретико-прикладні аспекти менеджменту суб’єктів господарювання, визначені проблеми та перспективи його розвитку. Значна увага приділяється інноваційно-інвестиційній складовій менеджменту, питанням стратегічного менеджменту та управління змінами, кадровому менеджменту, питанням маркетингу та логістики.Призначена для викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

 

Статті авторів опубліковано у наступних розділах:

РОЗДІЛ І. Загальні проблеми менеджменту суб’єктів господарювання: теорія і практика

Тарасюк Г.М. Сучасні теорії менеджменту та бізнес-освіта: суть, проблеми та перспективи

Бурачек І.В. Інституційне забезпечення корпоративного управління

Давидюк Ю.В. Формування екологічної відповідальності промислових підприємств

Тарасюк Г.М., Щехорський А.Й., Рудківський О.А. Аналіз беззбитковості в діяльності підприємств

Харчишина О.В. Організаційна культура як іманентна складова системи управління підприємствами

Царук І.М. Управлінські аспекти формування та розвитку соціальної сфери України

 

РОЗДІЛ ІІ. Інноваційно-інвестиційна складова сучасного управління

Безшкура А.Ю. Фoрмувaння глoбaльнoї вирoбничoї мeрeжi як iнтeгрaльний зaсiб iнституцioнaлiзaцiї iннoвaцiйнoгo бiзнeсу

Вакалюк В.А. Державне регулювання інноваційної діяльності в економіці України

Міляр Л.Ф. Розвиток лізингових відносин в Україні: проблеми та перспективи

 

Розділ ІІІ. Стратегічний менеджмент та управління змінами

Шатило О.А. Стратегічне планування як інструмент забезпечення національних інтересів в Україні: інституційно-правовий аспект

Карпець С.Л. Система збалансованих показників як основа формування стратегії організації

Корнійчук А.А. Дослідження середовища функціонування підприємства в стратегічній перспективі

Орлова К.Є. Взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем як передумова досягнення стійкості функціонування

Протасова Л.В. Обґрунтування введення допоміжної перспективи в систему збалансованих показників

 

РОЗДІЛ ІV. Маркетинг та логістика в менеджменті

Бородкіна Н.О. Маркетингова логістика як основа ефективної діяльності підприємства

Горшкова Л.O. Логістика збуту на підприємстві: організаційний аспект

Рудківський О.А. Логістична стратегія підприємства: концептуальні підходи до визначення та формування

 

РОЗДІЛ V. Кадровий менеджмент

Куценко В.І. Парадигма вдосконалення менеджменту персоналу в контексті формування сталого соціально-економічного розвитку

Крушельницька О.В. Теоретичні аспекти менеджменту персоналу

Мельничук Д.П. Управління якістю трудового життя в контексті пріоритетів менеджменту суб’єктів господарювання

Шваб Л.І. Особливості формування, збереження й розвитку трудового потенціалу вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання

Костеньова О.В. Особливості розвитку інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання в умовах переходу до інноваційної моделі економіки

 

РОЗДІЛ VІ. Економіка в управлінні підприємствами окремих галузей

Валінкевич Н.В. Основні науково-методологічні принципи розвитку організаційно-економічної модернізації підприємств харчової промисловості

Жалінська І.В., Лейченко О.О. Актуальні напрями розвитку систем управління якістю на підприємствах молокопереробної галузі України

Кушніренко О.М. Теоретико-методичне обґрунтування вдосконалення механізму функціонування монополій в Україні

Пащенко О.П. Зарубіжний досвід виробництва молока та молочної продукції – уроки для України

Юшкевич О.О. Передумови реформування та необхідність впровадження механізму регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств

За іншою інформацією необхідно звертатись на кафедру менеджменту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *